شماره کارت بانکی شیرازمارکتینگ

به اطلاع آن دسته از کاربرانی که میخواهند وجه خرید خود را از طریق فیش بانکی ثبت نمایند میرساند

مبلغ سبد خرید خود را به شماره کارت 6104337794575991 بانک ملت به نام حمیدرضا حشمتی واریز نموده و در مرحله پرداخت پس از انتخاب روش فیش واریزی ،مشخصات فیش مربوطه را وارد نمایند.