بسته بهداشتی شماره 1

ناموجود
فارس ، شیراز ، زرهی
اشتراک گذاری در

این بسته شامل :

دستمال توالت
گلریز 9 قلو

مایع ظرفشویی
پریل 3750 گ

دستمال خانواده
گلریز 10 بسته

مایع سفید
کننده تاژ
4 لیتر

مایع دستشویی
سیو 4 لیتر

مایع لباسشویی
 پرسیل2.7 کیلو